0
EN

Dopace®

Dopace® Doğsan paslanmaz çelik geçici pace teli

Dopace® Doğsan Geçici Pace Teli

DOPACE Geçici Pace Teli polietilen kaplı (izolasyonlu), çift iğneli, çapalı veya çapasız, bükülü 316L paslanmaz çelik teldir.

DOPACE Avrupa Farmakopesi (EP) ve Amerikan Farmakopesinde (USP) emilemeyen cerrahi iplikler için kabul edilmiş olan, kaplama kalınlığı dışında, tüm gereklilikleri sağlar. DOPACE ayrıca B&S ölçü sınıflandırması ile de tanımlanabilir.

KULLANIM YERLERİ

DOPACE geçici kalp pace teli, açık kalp operasyonu sırasında ve sonrasında geçici olarak kalp hızının elektrikli kontrolü (pacing) ve kalp içi EKG izlenmesi için kendi boyunca ve harici pacemaker ünitesi ile hasta kalbi arasında elektrik enerjisinin iletiminde kullanılır, tek kullanımlıktır.

DOPACE bir ucu sıyrılmış izolasyona veya çapaya (anchor) sahiptir, iletkenliği sağlayacak şekilde bağlantısı yapılmış kavisli yuvarlak sütür iğnesi miyokarda sabitlenebilir veya çapalı ise miyokardan geçişi ve çapa ile sabitlemeyi sağlar. Çapa kavisli iğneye yakın, izolasyonun sıyrılmış ve kanatlandırılmış parçasıdır. İzolasyonlu telin diğer ucu iletkenliği sağlayacak şekilde göğüs boşluğu duvarından içerden dışarı geçişi sağlayan düz keskin Keith iğnesine bağlanmıştır. Keith iğne kırılabilmeyi sağlayan özel çentik ile donatılmış olabilir. İğnenin keskin bölümü çentikten kırılarak ayrılır, tele bağlı kalan kısım elektrot pini oluşturur ve geleneksel pace veya monitör ekipmanına bağlanır. Keith iğne plastik tüp ile kılıflanmıştır.

ETKİLERİ

DOPACE hafif akut yangılanma reaksiyonu gösterebilir ve dokuda emilemez.

SUNUM ŞEKLİ

DOPACE USP 2-0 (metrik 3) olarak, değişik boylarda, sabit iğneli, düz veya kırılabilir iğneli, çapalı veya çapasız, bir düzinelik kutularda piyasaya arz edilir.

DEPOLAMA

Ürün kuru ve temiz olarak saklanmalıdır. 30 C'nin altında depolayınız ve direk güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kullanım ömrü bitmiş ürünleri kullanmayınız.

KONTRAENDİKASYONLAR

316L çelik tel, krom ve nikel gibi metallere karşı hassasiyeti veya alerjisi olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. DOPACE kalp pili implantasyonu yapılmış hastalarda kullanılmamalıdır. Kalp hızının geçici olarak elektrikli kontrolü kalıcı pil uygulaması veya izleme yapılması gereken durumlarda kullanılmamalıdır. Çünkü göğüs kapandıktan sonra atria miyokardiyumdaki pace tellerinin ventrikülden ayrılması zor olabilir. DOPACE defibrilasyon amaçlı kullanılmamalıdır. Çeliğin varlığı bazı radyodiyagnostik uygulamalarda görüntü kirliliği oluşturabilir ve cerrahi telin röntgende görünmemesi gereken durumlarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR

Kullanıcılar telin kullanımı öncesi kalp hızının geçici olarak elektrikli kontrolüne yönelik cerrahi prosedür ve tekniklere aşina olmalıdır.
Çeliğin varlığı diğer metal veya alaşımların bulunması durumunda elektrolitik reaksiyonlara neden olabilir. Bu cihaz tek kullanımlıktır. Çapraz bulaşma, enfeksiyon, travma bu cihazın tekrar kullanımı ve açılmış veya orijinal paketin yeniden sterilizasyonunun bilinen tehlikeleridir. Tekrar sterilizasyon kontrol ve dokümantasyon masrafları yeni bir cihaz alımından çok daha fazla olabilir.
Kullanım sırasında telin kalpten ayrılmasından kaçınınız. Cihaz yalnızca iletkendir, bir güç kaynağı içermez. İskelet kaslarının veya sinirlerinin uyarılması pace impulslarının çok yüksek ayarlanmasından kaynaklanabilir. Bu cihazı CE onaylı ve test edilmiş bir Geçici Pacemaker cihazı ile birlikte kullanınız ve geçici pace ve ölçme için üreticisinin kullanma talimatlarını takip ediniz.
Tellerin kalp üzerindeki yağlı dokulara yerleştirilmemesi önemlidir. Yağlı dokular elektriksel olarak sitimüle edilemez. Miyakard enfarktüsü geçirmiş olan dokular pace tellerinin yerleştirilmesi için de uygun değildir. Nadir olarak atrial sessizlik (quiescence) olarak anılan atrium sitimüle edilemez. Telin mekanik irritasyonu pace eşiğinin artmasına neden olan daha fazla potansiyel zararlara neden olabilir. Bu o kadar büyük olabilir ki blokaja (exit block) yol açabilir. Bu elektriksel kontrolde, yüksek enerji verilmesinde dahi kalbin tetiklenememesi durumudur. Bu nedenle, telin baskısız bir şekilde göğüste, dokuya sabitlenmiş bir şekilde bulunduğundan ve torakstan çıktığından emin olunması önemlidir. Bu şekilde kalp hareketlerini harici mekanik etkenlerden uzak ve tahriş olmaksızın kolayca takip edebilir. Enfekte veya kontamine yaraların ele alınmasında kabul edilir cerrahi uygulamalar takip edilmelidir. Sterilite ancak steril koşullar altında poşet açıldığında korunur.
Tekrar steril etmeyiniz.
Oda sıcaklığında muhafaza ediniz ve uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz bırakmaktan kaçınınız.
Açılmış paketleri veya artan iplikleri atınız.
Açık veya hasarlı ürünleri kullanmayınız.

ÖNLEMLER

Bu cihazın kullanımında kullanıma bağlı hasarlardan, kırılma veya aşırı bükülme gibi, kaçınılmalıdır. Kaplama izolasyon amaçlıdır, zarar vermeyiniz veya kesmeyiniz. Elektrokoter kullanımı sırasında tele zarar vermekten kaçınınız. Geçici pace teli ile kalbin elektriksel kontrolü sırasında harici ve sürekli bir EKG ile hastanın izlenmesi; pace eşiğinde artış, algılama eksikliği ve blokaj olasılıklarından dolayı tavsiye edilir.
Pace telleri kalbe doğrudan düşük akım iletirler. Bilindiği üzere, az miktarda akım kalp atım hızını etkilemek için yeterlidir. Bu nedenle, kullanıcılar açık bağlantılara çıplak el ile dokunmamalıdır. Kullanıcılar bağlantıların iletken veya ıslak yüzeylerle temasına izin vermemelidir. Kullanıcılar zayıf bağlantılardan ve uygun olmayan konnektör ve adaptör kullanımından kaçınmalıdır. Geçici pace telinin harici pacemaker ünitesine veya hasta kablosuna doğrudan bağantısı (adaptörsüz) tavsiye edilir. Bu potansiyel kopukluğu azaltacak ve elektrik bağlantısının uyumluluğunu arttıracaktır. Yeni bir harici pacemaker almazdan önce bölümünüzde kullanılan geçici kalp pace telleri ile uyumlu olduğundan emin olunuz.
Tüm statik elektrik pace sisteminden uzakta tutulmalıdır.
Harici pacemaker jeneratörü, hasta kablosu veya pace tellerini kullanmazdan önce, hasta ve kullanıcı arasındaki statik elektrik potansiyeli eşit hale getirilmelidir, örneğin pace telinden uzak bir noktada hastaya dokunarak. Kalp üzerinde küçük boyutta elektrod implantasyonu demek ısı veya akımın kalp kası üzerinde fokal bölgede iletilebileceği anlamına gelmektedir ve termal kardiyak yarası veya aritmi oluşturabilir. Uygun olmayan pace parametreleri aritmiye neden olabilir. Dalgalı akım kaçağından mütevellit fibrilasyon riski şebeke elektriği ile çalışan pace ünitelerinin elektroda bağlanmasıyla büyük ölçüde artar. Hastanın sağlığı açısından şebeke elektriği ile çalışan pace ünitelerinin düzgün topraklanması için azami ehemmiyet gösterilmelidir. Kullanıcılar hastayı sürekli gözlem altında tutmalı ve acil durum için defibrilatör bulundurmalıdır. Hastanın defibrilasyonu sırasında hiç bir koşulda telin herhangi bir bölümüne dokunulmamalıdır.
Kardiyak doku hücreleri tel kalp kasına sabitlenirken (kavisli iğnenin batması sırasında) tahrip edilebilir ve/veya zarar örebilir, bu hücrelerin potasyum-sodyum dengelerinin bozulacağı anlamına gelmektedir. Bu durum "yaralanma potansiyeli" (injury potential) olarak adlandırılmaktadır ve geçici olarak pace eşiğinde artışa neden olur. Tellerin sabitlenmesi sonrası, eşik ölçümünden önce yaralanma potansiyelinin sönmesi ve akut pace eşiğinin doğru olarak ölçülebilmesi için 2-3 dakika beklenmelidir. Geçici pace teli sinüs düğümü ile çakışmayacak şekilde konumlandırılmalıdır. Atrial ve ventriküler pace telleri solunum sinirleri tahrişine ve diyafram sitümülasyonuna neden olabilir ve pace teli girişim bölgesinin dikkatli seçimi bu sorunları sınırlandırmalıdır.
Geçici pace telinin kalp üzerinde sabitlenmesi, kalbin elektriksel olarak kontrolü sırasında güvenilir pace işlemi yapmayı garantileyecek şekilde stabil olmalıdır ve aynı zamanda çok sağlam çapalanmış olmamalıdır ki yaralamaksızın ve harici olarak görsel kontrole ihtiyaç duyulmadan çıkarılabilsin. Kullanıcılar teli çıkarmadan önce sabitleme yöntemini anılmamalıdırlar. Telin çıkarılması uzman bir fizisyen tarafından azami dikkat ile yapılmalıdır. Öncelikle harici pacemaker ünitesi bağlantısını kesiniz. Teller nazikçe transkütan retraksiyon ile uzaklaştırılır. Hastanın yaşam sinyalleri tel çıkarılması sonrası nadir görülen potansiyel komplikasyonların erken teşhisi için izlenmelidir, kanamadan mütevellit göğüs boşluğuna kan dolması, pnömotoraks işaretlerini gözlemleyiniz. Antikoagüle hastalar kanamaya bağlı komplikasyonlar açısından daha çok risk altındadır. Netice olarak, operasyonda kullanılan sabitleme yöntemi operasyon ekibinin tercih ve deneyimine bağlıdır. Geçici miyokardiyal tel bağlı hastalar büyük elektriksel veya manyetik alanlara maruz kalmamalıdır. Bu nedenle manyetik rezonans görüntüleme prensibi ile çalışan cihazlar (MRI) teşhis ve tedavi amaçlı bu hastalarda kullanılmayabilinir. Geçici pace telleri vücut içerisinde en fazla 30 gün kalabilir. Ne var ki, enfeksiyondan korunmak ve güvenli pace garantisi için en fazla 10 gün sonrasında tellerin çıkarılması tavsiye edilir. Stabilize olmayan hastalarda intrakardiyal geçici elektrod ve gerekli görülürse kalıcı kalp pili impılante edilmelidir.
Kırılabilir iğne ise kırma noktasından uzakta düz iğneyi (toraks iğnesi) tutunuz ve göğüs kafesi boşluk duvarından, içeriden dışarıya doğru itiniz. Kırma bölgesinden kırınız. Kırılan keskin ucu atınız ve kalan gövdeyi elektron pini olarak kullanınız. Kırılabilir iğne değilse iğnenin kendisini, kırılabilir ise pini hasta kablosuna (uzatma kablosu) veya harici pacemaker ünitesine kutuplarını takip ederek bağlayınız. Kablonun harici pace ünitesi uyumunu kullanmadan önce kontrol ediniz.
Hasta kablosu harici pacemaker ünitesine pace teli bağlantısından önce takılmalıdır. Hasta kablosunu uygun olan terminallerinden harici pacemaker cihazına bağlayınız. Harici pacemaker cihaz üreticisinin kulanma talimatlarını, kutupları ve oda bağlantı tanımlamalarını takip ediniz. Çapalı tip kullanılıyor ise çapa sabitlemesi temel olarak kanatçıkların açılması ile gerçekleşir. Bu teli çekerek kanatçıkların iğneyi takiben dokudan tamamen çıkışının gözlenmesi sonrası, teli biraz geriye çekerek yapılır. Fazla teli kavisli kalp iğnesi ile birlikte kesiniz. Fazla tel çapadan en az 10 mm uzakta kesilmelidir.
İğne uçlarının ve bağlantı noktalarının hasar görmemesi için, iğneyi bağlantı noktasından 1/3 ile 1/2 mesafede tutmak gerekir, iğneye tekrar şekil verme kuvvetin azalmasına ve bükülme ve kırılmaya karsı daha az direnç göstermesine sebep olur. Kullanıcılar cerrahi iğneleri kullanırken yanlışlıkla iğne batmalarını önlemek için tedbirli olmalıdır. Kullanılmış iğnelerin özel tıbbi atıklar olarak imha edilmesi gereklidir.

YAN ETKİLER

Bu cihazın kullanımına bağlı ters etkiler hastada alerjik reaksiyon olarak bilinen 316L paslanmaz çelik tele veya krom ve nikel gibi bileşenlere duyarlılık, enfeksiyon, akut doku yangılanma reaksiyonu, kanama, ağrı, ödem ve yara çevresinde bölgesel tahriş, iskelet kas ve sinirlerinin sitümülasyonu, dislokasyon, pace eşiğinde yükselme, ölçme yetersizliği, aritmi, yaralanma potansiyeli ve blokajı içermektedir.
Kırılabilir iğnenin göğüs boşluğu duvarından, içeriden dışarıya, çıkmasından evvel kırılmamasına dikkat ediniz. Cerrahi sırasında istenmeyen iğne kırılması anestezi ve/veya ameliyat süresinin uzamasına, kalık yabancı cisim komplikasyonlarına, ve/veya ilave ameliyatlara sebep olabilir

Emilmeyen Sütürler
Emilmeyen Sütürler
KVC Ürünleri
KVC Ürünleri
Tektel®
Tektel®
ÜYE GİRİŞİ
Siteye Üye Ol