0
EN

Politer®

Politer® Poliester, absorbe olmayan, örgülü, kaplanmış steril cerrahi iplik
Politer® Doğsan Emilmeyen Sütürler
Politer
örgülü, absorbe olmayan, silikon kaplı, poliesterden (polietilen terafitalat) imal edilmiş steril cerrahi iplik malzemesidir. Cerrahi iplik çok ince filamanların örülmesi ve sonra silikon karışımı ile kaplanmasıyla elde edilir. Pledget (plejit, yama) ameliyat ipliği aksesuarı olarak kullanılan, emilmeyen, boyasız PTFE’den (politetra-fluoroetilen) kesilmiş parçadır. Politer Avrupa Farmakopesinin (EP)  ve Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesinin (USP) Absorbe Olmayan Cerrahi İplikler gerekliliklerine uygundur.

KULLANIM YERLERİ

Politer genel olarak yumuşak doku yakınlaştırılması ve/veya bağlanmasında, kardiyovasküler, ortopedik, genel cerrahi, nörolojik ve göz cerrahisinde kullanılır.
Pledgetlar, ameliyat ipliği ile doku yüzeyi arasında bir yastık oluşturarak, baskı oluşan yüzeyi genişletmek için kullanılır.

ETKİLERİ

Politer dokuda minimum akut inflamasyon reaksiyonuna sonrasında da bağ doku ile cerrahi ipliğin yavaş yavaş kapsülleşmesine yol açar. Hayvanlarda implante çalışmaları polyester süturun zamanla mukavemetinin belirgin seviyede azalmadığını göstermiştir. Hem polyester fiberleri hem de kaplama malzemesi farmakolojik olarak zararsızdır.

SUNUM ŞEKLİ

Politer 12 poşetlik kutularda USP 6/0’dan 5’e (EP 0.7 - 7) kadar çeşitli kod numaralarında piyasaya arz edilir. İğneli poliesterler çeşitli ölçü ve şekillerde kesilmiş PTFE pledgetler ile veya pledgetsiz olarak bulunur.
İğnesiz poliester cerrahi iplikler çeşitli ebatlarda mevcuttur.

DEPOLAMA

Ürün kuru ve temiz olarak saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz ve kullanım süresi geçen ürünleri kullanmayınız.

UYARILAR

Kullanıcılar, Politer’i yara kapatmada kullanmadan önce, yara açılma riski uygulama alanına ve kullanılan cerrahi iplik malzemesine göre değişiklik gösterdiği için, cerrahi işlemler ve absorbe olmayan cerrahi iplikler ile ilgili teknikleri iyi bilmelidir.
Tekrar steril etmeyiniz.
Açılmış paketleri ve artan iplikleri atınız.
Açık veya hasarlı ürünleri kullanmayınız.
Bu tıbbi cihaz tek kullanımlıktır. Tekrar kullanım veya açılan orijinal paketin tekrar sterilizasyonu ile ilgili bilinen tehlikeler çapraz bulaşma, enfeksiyon ve travma sayılabilir.
Her yabancı kütle gibi, cerrahi iplik de idrar veya safra sisteminde bulunan tuzlu solüsyonlar gibi solüsyonlarla uzun süre temas halinde olduğunda, böbrek/safra taşı oluşuna neden olabilir. Enfekte veya kontamine olmuş yaralarda kabul edilmiş cerrahi uygulamaların uygulanması gerekmektedir.

ÖNLEMLER

Diğer cerrahi iplik malzemeleri gibi bu ürünün kullanımı sırasında ipliğe hasar verilmemesine dikkat edilmesi gereklidir. Forseps veya iğne tutucular gibi aletlerin kullanımında kıvrılma ve ezilme gibi hasarlardan özellikle kaçınılması gerekmektedir.
Her cerrahi iplik malzemesinde olduğu gibi, cerrahi koşullar ve cerrah tecrübesine bağlı olarak, yeterli düğüm emniyeti, kabul edilen cerrahi tekniklere uygun düz ve kare düğümleri ve ilave ek düğümleri gerektirebilir.
İğne uçlarının ve bağlantı noktalarının hasar görmemesi için, iğneyi bağlantı noktasından 1/3 ile ½ mesafeye kadar tutmak gerekir. İğneye tekrar şekil verme kuvvetin azalmasına ve bükülme ve kırılmaya karşı daha az direnç göstermesine sebep olur.
Kullanıcıların cerrahi iğnelerin kullanırken yanlışlıkla iğne batmalarını engellemek için tedbirli olmaları gerekmektedir. Kullanılmış iğnelerin batmayı önleyecek şekilde özel tıbbi atıklar olarak imha edilmesi gerekmektedir.
Kullanım ömrü bitmiş ürünleri kullanmayınız.

YAN ETKİLER

Bu cihazın kullanımı ile ilgili yan etkilerin arasında, yaranın açılması, idrar ve safra gibi tuzlu solüsyonlarda uzun süreli temas halinde idrar ve safra sistemlerinde böbrek/safra taşı oluşumu, enfeksiyon, minimal düzeyde akut enflamasyon doku reaksiyonu ve yara bölgesinde geçici lokal iritasyon yer alır. Nadiren de olsa, PTFE’ye karşı enflamasyonlu yabancı doku reaksiyonu granulomaya neden olabilir. Sol ventrikül ameliyatından sonra sütür hattının enfeksiyon kapması; kalp hattındaki plejitlerin enfesiyonu ve sütür hattına bitişik pseudoanevrzmalar ile bağlantılı olabilir. Sütürlerde kopma/ayrılma olursa plejitler haeket edebilir. PTFE plejitlerin kullanımı kritik hayat tehdit edici kardiyovasküler semptomlara (olası komplikasyonlar: PTFE embolisi, disfaji, tekrar eden semptomatik gastroösofageal reflü, göğüs ağrısı, melena, aritmi ve kanama) neden olan semptomatik plejit aşınması ile ilgilidir.  Kırılmış iğneler ameliyat süresinin uzaması, ilave ameliyatlar ve kalan yabancı kütleler komplikasyonlara neden olabilir. Kontamine olmuş cerrahi iğnelerin kaza ile batması kan yolu ile patojenlerin yayılmasına sebep olabilir.

Emilmeyen Sütürler
Emilmeyen Sütürler
Propilen®
Propilen®
Trofilen®
Trofilen®
ÜYE GİRİŞİ
Siteye Üye Ol