0
EN

Propilen®

Propilen®: Polipropilen sentetik, absorbe olmayan, monofilaman steril cerrahi iplik


Propilen® Doğsan Emilmeyen Sütür/Cerrahi İplik
Propilen
sentetik, absorbe olmayan, steril monofilaman cerrahi ipliktir. Yüksek molekül ağırlığında izotaktik polipropilen polimerinden oluşmuştur.  Propilen kolay görünmesi için maviye boyanmıştır. PROPİLEN Avrupa Farmakopesinin (EP)  ve Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesinin (USP) Absorbe Olmayan Cerrahi İplikler gerekliliklerine – 7/0 (EP 0.5) VE 6/0 (EP 0.7) ölçülerinde çap limitlerinin bazen biraz aşılması dışında – uygundur.

KULLANIM YERLERİ

Propilen genel olarak yumuşak doku yakınlaştırılması ve/veya bağlanmasında, kardiyovasküler, plastik ve rekonstrüktif, oftalmik ve  nörolojik cerrahide kullanılır.

ETKİLERİ

Propilen dokuda minimum akut inflamasyon reaksiyonuna sonrasında da bağ doku ile cerrahi ipliğin yavaş yavaş kapsülleşmesine yol açar. Propilen absorbe edilmediği gibi, doku enzimlerinin aksiyonuna göre bozulma veya zayıflama durumu da oluşmaz. Monofilament olarak Propilen, enfeksiyonda bulaşmaya karşı direnç gösterir, kontamine olmuş ve enfeksiyonlu yaralarda sinus oluşumunu ve cerrahi iplik ekstrüzyonunu engellemede veya minimize etmede başarıyla kullanılır. Dokulara yapışmadığından Propilen’in dokudan çıkarılmasını kolaylaştırır.

SUNUM ŞEKLİ

Propilen 12 poşetlik kutularda USP 10/0’dan 2’ye (EP 0.2 - 5) kadar çeşitli kod numaralarında piyasaya arz edilir.

DEPOLAMA

Ürün kuru ve temiz olarak saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz ve kullanım süresi geçen ürünleri kullanmayınız.

UYARILAR

Kullanıcılar, Propilen’i yara kapatmada kullanmadan önce, yara açılma riski uygulama alanına ve kullanılan cerrahi iplik malzemesine göre değişiklik gösterdiği için, cerrahi işlemler ve absorbe olmayan cerrahi iplikler ile ilgili teknikleri iyi bilmelidir.
Yüksek riskli kardiyovasküler ameliyatlarda, sütür kopması kanamaya ve müdahalenin uzamasına neden olabilir. Nadiren de olsa bu durum yaşam tehdit edici olabilir.
Sterilite ancak steril koşullar altında açıldığında korunur.
Tekrar steril etmeyiniz.
Açılmış paketleri ve artan iplikleri atınız.
Açık veya hasarlı ürünleri kullanmayınız.
Bu tıbbi cihaz tek kullanımlıktır. Tekrar kullanım veya açılan orijinal paketin tekrar sterilizasyonu ile ilgili bilinen tehlikeler çapraz bulaşma, enfeksiyon ve travma sayılabilir.
Her yabancı kütle gibi, cerrahi iplik de idrar veya safra sisteminde bulunan tuzlu solüsyonlar gibi solüsyonlarla uzun süre temas halinde olduğunda, böbrek/safra taşı oluşuna neden olabilir. Enfekte veya kontamine olmuş yaralarda kabul edilmiş cerrahi uygulamaların uygulanması gerekmektedir.

ÖNLEMLER

Diğer cerrahi iplik malzemeleri gibi bu ürünün kullanımı sırasında ipliğe hasar verilmemesine dikkat edilmesi gereklidir. Forseps veya iğne tutucular gibi aletlerin kullanımında kıvrılma ve ezilme gibi hasarlardan özellikle kaçınılması gerekmektedir.
Her cerrahi iplik malzemesinde olduğu gibi, cerrahi koşullar ve cerrah tecrübesine bağlı olarak, yeterli düğüm emniyeti, kabul edilen cerrahi tekniklere uygun düz ve kare düğümleri ve ilave ek düğümleri gerektirebilir.
Lazer ve elektrokoter kullanıldığında, sütüre zarar verilmemesi gerekmektedir. Kullanıcılar sütür üzerinde elektrokoter ve lazer kullanımından kaçınmalıdır.
İğne uçlarının ve bağlantı noktalarının hasar görmemesi için, iğneyi bağlantı noktasından 1/3 ile ½ mesafeye kadar tutmak gerekir. İğneye tekrar şekil verme kuvvetin azalmasına ve bükülme ve kırılmaya karşı daha az direnç göstermesine sebep olur.
Kullanıcıların cerrahi iğnelerin kullanırken yanlışlıkla iğne batmalarını engellemek için tedbirli olmaları gerekmektedir. Kullanılmış iğnelerin batmayı önleyecek şekilde özel tıbbi atıklar olarak imha edilmesi gerekmektedir.
Kullanım ömrü bitmiş ürünleri kullanmayınız.

YAN ETKİLER

Bu cihazın kullanımı ile ilgili yan etkilerin arasında, yaranın açılması, idrar ve safra gibi tuzlu solüsyonlarda uzun süreli temas halinde idrar ve safra sistemlerinde böbrek/safra taşı oluşumu, enfeksiyon, minimal düzeyde akut enflamasyon doku reaksiyonu ve yara bölgesinde geçici lokal iritasyon yer alır. Kırılmış iğneler ameliyat süresinin uzaması, ilave ameliyatlar ve kalan yabancı kütleler komplikasyonlara neden olabilir. Kontamine olmuş cerrahi iğnelerin kaza ile batması kan yolu ile patojenlerin yayılmasına sebep olabilir.
 

Emilmeyen Sütürler
Emilmeyen Sütürler
Politer®
Politer®
Trofilen®
Trofilen®
ÜYE GİRİŞİ
Siteye Üye Ol