0
EN

Tekmon®

TEKMON®: poli(glikolid-ko-kaprolakton), sentetik, emilebilir, monofilaman steril cerrahi iplik
Tekmon® Doğsan Emilebilir Sütür/Cerrahi İplik
TEKMON
sentetik, emilebilir, monofilaman cerrahi ameliyat ipliğidir. Sütür poli(glikolid-ko-kaprolakton) dan mamuldür ve ampirik formülü (C2H2O2)m(C6H10O2)n dir.  Poli(glikolid-ko-kaprolakton) antijen ve pirojen değildir ve emilim sırasında sadece hafif doku reaksiyonu ortaya çıkar.
TEKMON sütürler dokuda görüşü sağlamak için polimerizasyon esnasında mor renge boyanmıştır. Ayrıca boyanmamış (doğal, bej)  tipleri de mevcuttur.
TEKMON Avrupa Farmakopesinin (EP)  ve Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesinin (USP) Emilebilir Cerrahi İplikler gerekliliklerine uygundur.

KULLANIM YERLERİ

TEKMON genel olarak emilebilen sütür gereken yumuşak doku yaklaştırması ve/veya bağlanmasında kullanılır.
Süturlar sadece tek kullanımlıktır.

ETKİLERİ

TEKMON minimum doku reaksiyonuna ve lifli bağlantı dokularının içten büyümesine neden olur. TEKMON sütürlerde mukavemet kaybı ve emilim kademeli hidrolizle gerçekleşir ve polimer adipik asite ayrışır, sonunda emilir ve vücut tarafından atılır.
Emilim prosesi kopma mukavemetinin azalması ile başlar ve kütle kaybı ile devam eder. Farelerde emilim testleri ve in-vitro hidroliz çalışmalarında TEKMON sütürün implante edildikten 7 gün sonra orijinal kopma mukavemetinin yaklaşık %60’ını muhafaza ettiği tespit edilmiştir. 2.haftada orijinal kopma mukavemetinin yaklaşık olarak %30’u kalır. Farelerde emilim testleri ve in-vitro hidroliz çalışmalarına göre tam emilim 90 ile 120 arasında tamamlanır.

SUNUM ŞEKLİ
TEKMON sütürler steril, mor veya boyanmamış (renksiz, bej) olarak USP 7/0’dan 2’ye (EP 0.5 - 5) kadar çeşitli boylarda, değişik iğne çeşitlerinde veya iğnesiz olarak piyasaya arz edilir. Sütürler bir veya iki düzinelik kutularda alüminyum poşetler halinde sunulur.
 

SUNUM ŞEKLİ

TEKMON sütürler steril, mor veya boyanmamış (renksiz, bej) olarak USP 7/0’dan 2’ye (EP 0.5 - 5) kadar çeşitli boylarda, değişik iğne çeşitlerinde veya iğnesiz olarak piyasaya arz edilir. Sütürler bir veya iki düzinelik kutularda alüminyum poşetler halinde sunulur.

DEPOLAMA

Ürün kuru ve temiz olarak saklanmalıdır. 30°C’nin altında depolayınız ve direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kullanım süresi geçen ürünleri kullanmayınız.
Ürün kuru ve temiz olarak saklanmalıdır. 30°C’nin altında depolayınız ve direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kullanım süresi geçen ürünleri kullanmayınız.

KONTRAENDİKASYONLARI

TEKMON sütürler (boyalı veya boyasız) emilebildiklerinden dolayı uzun süreli kuvvet gerektiren doku yaklaştırmaları için kullanılmamalıdır. TEKMON boyasız sütürler abdominal kapama ve faysal doku kapamalarında kullanılmamalıdır.

UYARILAR

TEKMON’un sinir dokularında, kardiyovasküler dokularda, mikrocerrahide ve göz (oftalmik) cerrahide kullanım güvenliği henüz ispatlanmamıştır.
Uygulanan bölge ve suture materyaline gore yara açılma riski değişeceğinden, kullanıcılar; yara kapama için emilebilir suture uygulayacaklarından cerrahi teknikleri ve prosedürleri iyi bilmelidir.
Kullanıcılar sütürleri seçerken  ETKİLERİ bölümünde yazan in vivo performansı dikkate almalıdır.
Yaşlı, zayıf bünyeli veya yara iyileşmesinde gecikme sorunu yaşayan hastalarda bu sütürün kullanımı uygun olmayabilir.
Her yabancı kütle gibi, cerrahi iplik de idrar veya safra sisteminde bulunan tuzlu solüsyonlar gibi solüsyonlarla uzun süre temas halinde olduğunda, böbrek/safra taşı oluşuna neden olabilir. Emilebilir bir sütür materyali olduğundan geçici olarak yabancı cisim gibi davranış gösterebilir. Enfekte veya kontamine olmuş yaralarda kabul edilmiş cerrahi uygulamaların uygulanması gerekmektedir.
Kapama bölgesinde genleşme, gerilme veya şişme olduğunda veya ek destek gerektiğinde cerrah ek olarak emilmeyen suture kullanabilir.
Sterilite ancak steril koşullar altında açıldığında korunur.
Tekrar steril etmeyiniz.
Oda sıcaklığında muhafaza ediniz ve uzun süre yüksek sıcaklıklarda bırakmaktan kaçınınız.
Açılmış paketleri ve artan iplikleri atınız.
Açık veya hasarlı ürünleri kullanmayınız.
Bu tıbbi cihaz tek kullanımlıktır. Tekrar kullanım veya açılan orijinal paketin tekrar sterilizasyonu ile ilgili bilinen tehlikeler çapraz bulaşma, enfeksiyon ve travma sayılabilir.

ÖNLEMLER

Diğer cerrahi iplik malzemeleri gibi bu ürünün kullanımı sırasında ipliğe hasar verilmemesine dikkat edilmesi gereklidir. Forseps veya iğne tutucular gibi aletlerin kullanımında kıvrılma ve ezilme gibi hasarlardan özellikle kaçınılması gerekmektedir.
Her cerrahi iplik malzemesinde olduğu gibi, cerrahi koşullar ve cerrah tecrübesine bağlı olarak, yeterli düğüm eminyeti, kabul edilen cerrahi tekniklere uygun düz ve kare düğümleri ve ilave ek düğümleri gerektirebilir.
7 günden daha uzun kalması gereken cilt sütürleri lokal tahrişe sebep olabilir ve belirtilere göre makasla kesilmeli veya çıkarılmalıdır. Cilt altı sütürleri emilim esnasında kızarıklık ve sertleşmeye yol açacağından mümkün olduğu kadar derine yerleştirilmelidir.
Bazı koşullarda, özellikle ortopedik prosedürlerde, eklem sabitlenmesinde cerrahın kararına göre dışarıdan destek uygulaması yapılabilir.
Kan dolaşımının zayıf olduğu dokularda cerrahi ameliyat ipliğinin atması veya emilim gecikmesi olabileceğinden emilebilir cerrahi iplik kullanımına dikkat edilmelidir.
İğne uçlarının ve bağlantı noktalarının hasar görmemesi için, iğneyi bağlantı noktasından 1/3 ile ½ mesafeye kadar tutmak gerekir. İğneye tekrar şekil verme kuvvetin azalmasına ve bükülme ve kırılmaya karşı daha az direnç göstermesine sebep olur.
Kullanıcıların cerrahi iğnelerin kullanırken yanlışlıkla iğne batmalarını engellemek için tedbirli olmaları gerekmektedir. Kullanılmış iğnelerin batmayı önleyecek şekilde özel tıbbi atıklar olarak imha edilmesi gerekmektedir.
Kullanım ömrü bitmiş ürünleri kullanmayınız.

YAN ETKİLER

Bu cihazın kullanımı ile ilgili yan etkilerin arasında, yaranın açılması, kapama bölgesinde genleşme, gerilme veya şişme olduğunda yeterli doku desteği eksikliği, yaşlı, zayıf bünyeli veya yara iyileşmesinde gecikme sorunu yaşayan hastalarda yeterli doku desteği eksikliği, idrar ve safra gibi tuzlu solüsyonlarda uzun süreli temas halinde idrar ve safra sistemlerinde böbrek/safra taşı oluşumu, enfeksiyon, minimal düzeyde akut enflamasyon doku reaksiyonu ve 7 günden daha uzun kalması gereken cilt sütürlerinin lokal tahrişe sebep olması, cilt altı sütürlerinin emilimi sırasında kızarıklık ve sertleşme, kan dolaşımının zayıf olduğu dokularda cerrahi ameliyat ipliğinin atması veya emilimin gecikmesi sayılabilir. Kırılmış iğneler ameliyat süresinin uzaması, ilave ameliyatlar ve kalan yabancı kütleler komplikasyonlara neden olabilir. Kontamine olmuş cerrahi iğnelerin kaza ile batması kan yolu ile patojenlerin yayılmasına sebep olabilir.

Emilebilir Sütürler
Emilebilir Sütürler
1
Pedesente®
ÜYE GİRİŞİ
Siteye Üye Ol