Türkçe İngilizce

Emilebilir Hemostat

TANIM: kanstat® emilebilir hemostat, rejenere selülozun kontrollü oksitlenmesiyle hazırlanan steril emilebilir tıbbi tekstil malzemesidir. Beyaz uçuk sarı gölgeli renktedir ve karamele benzer hafif bir kokusu vardır. Bekledikçe rengi hafifçe koyulaşabilir, ama bu performansını etkilemez. kanstat®, cerrahi alana ve kullanıcıların seçimine bağlı olarak kolay kullanım için düzenlenmiş farklı fiziksel yapılarda tipleri vardır. kanstat® ORJ hafif örme malzemedir. kanstat® FABRIC, yüksek gerilme mukavemetli yoğun dokuma malzemedir, dikilebilir. kanstat® FELT liflerin birbirine kenetlenmesi ile oluşturulmuş dokumasız yapıdadır. kanstat® FIBRIL tabakalı dokunmamış, katmanlı lifli yapıdadır, istenen miktarda hemostatın kolayca alınmasını sağlar.


KULLANIM AMACI: kanstat® hemostat cerrahi prosedürlerde, kılcal damar kanaması, venöz ve arteryal kanamaların kontrolünde, ligasyon veya diğer standart kontrol yöntemleri uygun görülmezse veya başarısız olursa yardımcı olarak kullanılır. kanstat® hemostat endoskopik prosedürlerde kullanılmak üzere istenen boyutta kesilebilir. kanstat® hemostat bir çok cerrahi alanda kullanılabilir, örneğin; kardiovasküler cerrahi, hemoroidektomi, vasküler protez implantasyonu, biyopsiler, akciğer ameliyatları, yüz ve çene cerrahisi, gastrik rezeksiyon, boğaz veya burun ameliyatları, karaciğer ve safra kesesi ameliyatları, jinekolojik ameliyatlar, torasik ve abdominal sempatektomi, nöroşirürji, özellikle beyin ameliyatları, tiroid ameliyatları, deri transplantasyonları, yüzeysel yaralanmaların tedavisi. kanstat® hemostatın diş çekimi ve oral cerrahide kanamaların kontrolüne destek olarak, dental uygulamada da yardımcı kullanımı endikedir. Ayrıca tek veya çok diş çekimi, alveoloplasti, gingival kanama, impaksiyonlar, biyopsiler ve oral boşlukta yapılan diğer prosedürlerden sonra hemostaz elde edilmesine yardımcı olması için kullanılabilir. Sadece tek kullanımlıktır. kanstat® hemostat cerrahi prosedürlerde, kılcal damar kanaması, venöz ve arteryal kanamaların kontrolünde, ligasyon veya diğer standart kontrol yöntemleri uygun görülmezse veya başarısız olursa yardımcı olarak kullanılır. kanstat® hemostat endoskopik prosedürlerde kullanılmak üzere istenen boyutta kesilebilir. kanstat® hemostat bir çok cerrahi alanda kullanılabilir, örneğin; kardiovasküler cerrahi, hemoroidektomi, vasküler protez implantasyonu, biyopsiler, akciğer ameliyatları, yüz ve çene cerrahisi, gastrik rezeksiyon, boğaz veya burun ameliyatları, karaciğer ve safra kesesi ameliyatları, jinekolojik ameliyatlar, torasik ve abdominal sempatektomi, nöroşirürji, özellikle beyin ameliyatları, tiroid ameliyatları, deri transplantasyonları, yüzeysel yaralanmaların tedavisi. kanstat® hemostatın diş çekimi ve oral cerrahide kanamaların kontrolüne destek olarak, dental uygulamada da yardımcı kullanımı endikedir. Ayrıca tek veya çok diş çekimi, alveoloplasti, gingival kanama, impaksiyonlar, biyopsiler ve oral boşlukta yapılan diğer prosedürlerden sonra hemostaz elde edilmesine yardımcı olması için kullanılabilir. Sadece tek kullanımlıktır.