0
EN

Pegesorb® rapid

Pegesorb® rapid: Poliglikolik asit, sentetik, emilebilir, örgülü steril cerrahi iplik
Pegesorb® rapid Doğsan Emilebilir Sütür/Cerrahi İplik
PEGESORB rapid sentetik, emilebilir, örgülü ve kaplanmış cerrahi ameliyat ipliğidir. Ameliyat ipliği poliglikolik asitten imal edilir. Poliglikolik asitin formülü (-O-CH2-CO-O-CH2-CO-)n dir. Sütürün örgülü yapısı kaplanmıştır. Kaplanmış suture poli(glikolid(%30)-ko-L-laktid(%70) ve kalsiyum siterat karışımından hazırlanmıştır.
PEGESORB rapid süturlar yaşayan bir organizmaya yerleştirildiğinde organizma tarafından emilir ve aşırı doku tahrişine sebep olmaz. Polimerli ve kalsiyum siteratlı karışım antijen ve pirojen değildir ve emilim sırasında sadece hafif doku reaksiyonu ortaya çıkar.
PEGESORB rapid minimum doku reaksiyonu ile mükemmel kullanım kolaylığına ve düğüm özelliklerine sahiptir.
Süturlar renksizdir(Bejdir)..
PeEGESORB rapid sütürler PEGESORB sütürün daha düşük moleküler ağırlıktaki tipidir, böylece daha hızlı hidroliz olması/emilmesi sağlanır.
PEGESORB rapid Avrupa Farmakopesinin (EP)  ve Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesinin (USP) Emilebilir Cerrahi İplikler gerekliliklerine uygundur.

KULLANIM YERLERİ

PEGESORB rapid sadece kısa dönemli (7-10 gün) doku desteği gereken yumuşak doku yakınlaştırılması  ve göz (oftalmik) cerrahisinde kullanılır. Kardiyovasküler ve nörolojik dokularda kullanılamaz.
Süturlar sadece tek kullanımlıktır.

ETKİLERİ

PEGESORB rapid minimum doku reaksiyonuna ve lifli bağlantı dokularının içten büyümesine neden olur. PEGESORB rapid sütürlerde mukavemet kaybı ve emilim kademeli hidrolizle gerçekleşir.
Emilim prosesi kopma mukavemetinin azalması ile başlar ve kütle kaybı ile devam eder. Hayvanlarda ve in-vitro hidroliz çalışmalarında PEGESORB sütürün implante edildiğinin 5.gününde düğüm mukavemetinin yaklaşık %50’sini muhafaza ettiği tespit edilmiştir. Tüm orijinal mukavemeti implante edildikten 10-14 gün sonra tamamen kaybolur.
PEGESORB rapid sütürün tamamen emilimi yaklaşık 42 gün sonra tamamlanır.

SUNUM ŞEKLİ

PEGESORB rapid sütürler steril, örgülü, boyanmamış (renksiz, bej) olarak USP 5/0’dan 2’ye (EP 1 - 5) kadar çeşitli boylarda, değişik iğne çeşitlerinde veya iğnesiz olarak piyasaya arz edilir. Sütürler bir veya iki düzinelik kutularda alüminyum poşetler halinde sunulur.

DEPOLAMA

Ürün kuru ve temiz olarak saklanmalıdır. 30°C’nin altında depolayınız ve direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kullanım süresi geçen ürünleri kullanmayınız.

KONTRAENDİKASYONLARI

PEGESORB rapid  sütürler 7 günden fazla doku yaklaştırılması gereken durumlarda veya 7 günden fazla doku desteği gereken yerlerde kullanılmamalıdır.

UYARILAR

Uygulanan bölge ve suture materyaline gore yara açılma riski değişeceğinden, kullanıcılar; yara kapama için emilebilir suture uygulayacaklarından cerrahi teknikleri ve prosedürleri iyi bilmelidir.
Kullanıcılar sütürleri seçerken  ETKİLERİ bölümünde yazan in vivo performansı dikkate almalıdır.
Yaşlı, zayıf bünyeli veya yara iyileşmesinde gecikme sorunu yaşayan hastalarda bu sütürün kullanımı uygun olmayabilir.
Her yabancı kütle gibi, cerrahi iplik de idrar veya safra sisteminde bulunan tuzlu solüsyonlar gibi solüsyonlarla uzun süre temas halinde olduğunda, böbrek/safra taşı oluşuna neden olabilir. Emilebilir bir sütür materyali olduğundan geçici olarak yabancı cisim gibi davranış gösterebilir. Enfekte veya kontamine olmuş yaralarda kabul edilmiş cerrahi uygulamaların uygulanması gerekmektedir.
Kapama bölgesinde genleşme, gerilme veya şişme olduğunda veya ek destek gerektiğinde cerrah ek olarak emilmeyen suture kullanabilir.
Bakteri kontaminasyonunun olduğu durumlarda, her yabancı cisim gibi bakteri bulaşmasını arttırabilir. Drenaj ve kontamine olmuş veya enfekte doku yara kapamalarında kabul edilir cerrahi uygulama takip edilmelidir.
Sterilite ancak steril koşullar altında açıldığında korunur.
Tekrar steril etmeyiniz.
Oda sıcaklığında muhafaza ediniz ve uzun süre yüksek sıcaklıklarda bırakmaktan kaçınınız.
Açılmış paketleri ve artan iplikleri atınız.
Açık veya hasarlı ürünleri kullanmayınız.
Bu tıbbi cihaz tek kullanımlıktır. Tekrar kullanım veya açılan orijinal paketin tekrar sterilizasyonu ile ilgili bilinen tehlikeler çapraz bulaşma, enfeksiyon ve travma sayılabilir.

ÖNLEMLER

Diğer cerrahi iplik malzemeleri gibi bu ürünün kullanımı sırasında ipliğe hasar verilmemesine dikkat edilmesi gereklidir. Forseps veya iğne tutucular gibi aletlerin kullanımında kıvrılma ve ezilme gibi hasarlardan özellikle kaçınılması gerekmektedir.
Her cerrahi iplik malzemesinde olduğu gibi, cerrahi koşullar ve cerrah tecrübesine bağlı olarak, yeterli düğüm eminyeti, kabul edilen cerrahi tekniklere uygun düz ve kare düğümleri ve ilave ek düğümleri gerektirebilir.
7 günden daha uzun kalması gereken cilt sütürleri lokal tahrişe sebep olabilir ve belirtilere göre makasla kesilmeli veya çıkarılmalıdır.
Bazı koşullarda, özellikle ortopedik prosedürlerde, eklem sabitlenmesinde cerrahın kararına göre dışarıdan destek uygulaması yapılabilir.
Kan dolaşımının zayıf olduğu dokularda cerrahi ameliyat ipliğinin atması veya emilim gecikmesi olabileceğinden emilebilir cerrahi iplik kullanımına dikkat edilmelidir.
İğne uçlarının ve bağlantı noktalarının hasar görmemesi için, iğneyi bağlantı noktasından 1/3 ile ½ mesafeye kadar tutmak gerekir. İğneye tekrar şekil verme kuvvetin azalmasına ve bükülme ve kırılmaya karşı daha az direnç göstermesine sebep olur.
Kullanıcıların cerrahi iğnelerin kullanırken yanlışlıkla iğne batmalarını engellemek için tedbirli olmaları gerekmektedir. Kullanılmış iğnelerin batmayı önleyecek şekilde özel tıbbi atıklar olarak imha edilmesi gerekmektedir.
Kullanım ömrü bitmiş ürünleri kullanmayınız.

YAN ETKİLER

Bu cihazın kullanımı ile ilgili yan etkilerin arasında, yaranın açılması, kapama bölgesinde genleşme, gerilme veya şişme olduğunda yeterli doku desteği eksikliği, yaşlı, zayıf bünyeli veya yara iyileşmesinde gecikme sorunu yaşayan hastalarda yeterli doku desteği eksikliği, idrar ve safra gibi tuzlu solüsyonlarda uzun süreli temas halinde idrar ve safra sistemlerinde böbrek/safra taşı oluşumu, enfeksiyon, minimal düzeyde akut enflamasyon doku reaksiyonu ve 7 günden daha uzun kalması gereken cilt sütürlerinin lokal tahrişe sebep olması, kan dolaşımının zayıf olduğu dokularda cerrahi ameliyat ipliğinin atması veya emilimin gecikmesi sayılabilir. Kırılmış iğneler ameliyat süresinin uzaması, ilave ameliyatlar ve kalan yabancı kütleler komplikasyonlara neden olabilir. Kontamine olmuş cerrahi iğnelerin kaza ile batması kan yolu ile patojenlerin yayılmasına sebep olabilir.

Emilebilir Sütürler
Emilebilir Sütürler
Pegelak®
Pegelak®
Pegelak® rapid
Pegelak® rapid
Pegesorb®
Pegesorb®
ÜYE GİRİŞİ
Siteye Üye Ol